Website Giáo Dục

LIÊN KẾT WEB

Ảnh ngẫu nhiên

Nốt nhạc vui

Chào mừng quý vị đến với website của trường Tiểu học Nam Hoa - Nam Trực - Nam Định

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Lịch công tác tuần 38

Lịch công tác tuần 38 THỨ NGÀY BUỔI SÁNG Cán Bộ Trực BUỔI CHIỀU Cán Bộ Trực HAI 23/5 - Hội ý đầu tuần. - Lên lớp - VP chuẩn bị giấy khen và phần thưởng cho HS - Ban giám hiệu - Đánh giá chuẩn GV tiểu học -Hiệu phó Ba 24/5 - Lên lớp - Hoàn thành hồ sơ đánh giá chuẩn GV...

Lịch công tác tuần 37

THỨ NGÀY BUỔI SÁNG Cán Bộ Trực BUỔI CHIỀU Cán Bộ Trực HAI 16/5 - Chào cờ đầu tuần, ký duyệt giáo án. - Lên lớp - Các lớp chuẩn bị các tiết mục văn nghệ cho tổng kết năm học - Ban giám hiệu - Lên lớp - Nộp danh sách xét duyệt học sinh HTCT lớp học - Nộp bài kiểm tra BDTX. -Hiệu phó Ba...

Lịch tuần 36

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36 THỨ NGÀY BUỔI SÁNG Cán Bộ Trực BUỔI CHIỀU Cán Bộ Trực HAI 9/5 - Chào cờ đầu tuần, ký duyệt giáo án. - Lên lớp - Ban giám hiệu - Lên lớp -Hiệu phó Ba 10/5 - Lên lớp - Bộ phận chuyên môn ra đề các môn đánh giá bằng điểm số. - Hiệu trưởng - Lên...

TUẦN 35

Tuần 34 Lịch công tác tuần 33 Lịch công tác tuần 33 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35 THỨ NGÀY BUỔI SÁNG Cán Bộ Trực BUỔI CHIỀU Cán Bộ Trực HAI 2/5 -Nghỉ bù các ngày lễ - Ban giám hiệu - Nghỉ bù các ngày lễ -Hiệu phó Ba 3/5 - -Nghỉ bù các ngày lễ - Hiệu trưởng - -Nghỉ bù các ngày lễ - Hiệu Phó...

Tuần 34

Lịch công tác tuần 33 Lịch công tác tuần 33 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34 THỨ NGÀY BUỔI SÁNG Cán Bộ Trực BUỔI CHIỀU Cán Bộ Trực HAI 25/4 -Chào cờ đầu tuần, ký duyệt giáo án - Ban giám hiệu -Lên lớp -Hiệu phó Ba 26/4 - Lên lớp - . - Hiệu trưởng - Lên lớp - Hiệu Phó TƯ 27/4...

Lịch công tác tuần 33

Lịch công tác tuần 33 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33 THỨ NGÀY BUỔI SÁNG Cán Bộ Trực BUỔI CHIỀU Cán Bộ Trực HAI 18/4 -Nghỉ bù giỗ tổ Hùng Vương - Ban giám hiệu - - Ban giám hiệu Ba 19/4 - Lên lớp - . - Hiệu trưởng - Lên lớp -Họp CTH ĐKSK5-Nhận đề thi. - Hiệu Phó TƯ 20/4...

Lịch công tác tuần 32

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32 THỨ NGÀY BUỔI SÁNG Cán Bộ Trực BUỔI CHIỀU Cán Bộ Trực HAI 11/4 -Chào cờ đầu tuần. -Ký duyệt giáo án - Lên lớp - Ban giám hiệu - Lên lớp - Hiệu Phó Ba 12/4 - Lên lớp - Nộp báo cáo triển khai VN . - Hiệu trưởng - Lên lớp - Hiệu Phó TƯ ...

Lịch công tác :Tuần 31

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31 THỨ NGÀY BUỔI SÁNG Cán Bộ Trực BUỔI CHIỀU Cán Bộ Trực HAI 5/4 -Chào cờ đầu tuần. -Ký duyệt giáo án - Lên lớp - Ban giám hiệu - Lên lớp - Hiệu Phó Ba 6/4 - Lên lớp . - Hiệu trưởng - Lên lớp - Hiệu Phó TƯ -lên lớp. - -...

Lịch công tác tuần 30

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30 THỨ NGÀY BUỔI SÁNG Cán Bộ Trực BUỔI CHIỀU Cán Bộ Trực HAI 28/3 -Chào cờ đầu tuần. -Ký duyệt giáo án - Lên lớp - Ban giám hiệu - Lên lớp -Cải tạo vườn trường - Hiệu Phó Ba 29/3 - Lên lớp . - Hiệu Phó - Lên lớp - Hiệu Phó TƯ 30/3 -lên lớp. -...

Tuần 29

Lịch công tác Tuần 29 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29 THỨ NGÀY BUỔI SÁNG Cán Bộ Trực BUỔI CHIỀU Cán Bộ Trực HAI 21/3 -Chào cờ đầu tuần. -Ký duyệt giáo án - Lên lớp - Ban giám hiệu - Lên lớp -Cải tạo vườn trường - Hiệu Phó Ba 22/3 - Lên lớp . - Hiệu trưởng - Lên lớp - Hiệu Phó TƯ ...

Lịch công tác Tuần 28

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28 THỨ NGÀY BUỔI SÁNG Cán Bộ Trực BUỔI CHIỀU Cán Bộ Trực HAI 14/3 -Chào cờ đầu tuần. -Ký duyệt giáo án - Lên lớp - Ban giám hiệu - Lên lớp -Nộp danh sách HS, GVcoi châm khối 5 -Tổ chức quét vôi các bồn hoa sân trường. -Tổ chức chăm sóc bồn hoa cây cảnh. - Hiệu Phó Ba 15/3 ...

Tuần 27

Tuần 26 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27 THỨ NGÀY BUỔI SÁNG Cán Bộ Trực BUỔI CHIỀU Cán Bộ Trực HAI 7/3 -Chào cờ đầu tuần. -Ký duyệt giáo án - Lên lớp - Ban giám hiệu - Lên lớp - Hiệu Phó Ba 8/3 - Lên lớp . - Hiệu trưởng - Lên lớp -16-17hkir niêm 8/3 - Hiệu Phó TƯ 9/3 - Lên...

Tuần 26

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26 THỨ NGÀY BUỔI SÁNG Cán Bộ Trực BUỔI CHIỀU Cán Bộ Trực HAI 29/2 -Chào cờ đầu tuần. -Ký duyệt giáo án - Lên lớp - Ban giám hiệu - Lên lớp - Hiệu Phó Ba 1/3 - Lên lớp -Các lớp tu sửa bồn hoa cây cảnh . - Hiệu trưởng - Lên lớp -Các lớp tu sửa bồn...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25

Tuần 25 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25 THỨ NGÀY BUỔI SÁNG Cán Bộ Trực BUỔI CHIỀU Cán Bộ Trực HAI 22/2 -Chào cờ đầu tuần. -Ký duyệt giáo án - Lên lớp - Ban giám hiệu - Lên lớp - Hiệu Phó Ba 23/2 - Lên lớp -Các lớp tu sửa bồn hoa cây cảnh . - Hiệu trưởng - Lên lớp -Các lớp tu sửa bồn hoa...

Tuần 25

Tuần 24 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24 THỨ NGÀY BUỔI SÁNG Cán Bộ Trực BUỔI CHIỀU Cán Bộ Trực HAI 15/2 - Khai xuân - Lên lớp - Làm báo cáo nhanh - Ban giám hiệu - Lên lớp - Hiệu Phó Ba 16/2 - Lên lớp. - Trồng cây đầu xuân - Hiệu trưởng - Lên lớp - Hiệu Phó TƯ 17/2...

Tuần 24

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24 THỨ NGÀY BUỔI SÁNG Cán Bộ Trực BUỔI CHIỀU Cán Bộ Trực HAI 1/2 - Chào cờ đầu tuần- sinh; ký duyệt giáo án - -Lên lớp - Ban giám hiệu - Lên lớp - Hiệu phó Ba 2/2 - Lên lớp, - Hiệu trưởng - Lên lớp. - Hiệu phó TƯ ...

Công văn 16 PGDĐT Vv chống rét cho học sinh trong những ngày rét đậm, rét hại

UBND HUYỆN NAM TRỰC PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 16/PGDĐT-VP V/v chống rét cho học sinh trong những ngày rét đậm, rét hại CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Nam Trực, ngày 22 tháng 01 năm 2016 Kính gửi: Ông (bà) Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS. ...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23 THỨ NGÀY BUỔI SÁNG Cán Bộ Trực BUỔI CHIỀU Cán Bộ Trực HAI 25/1 - Chào cờ đầu tuần- sinh; ký duyệt giáo án - -Lên lớp - Ban giám hiệu - Lên lớp - Hiệu phó Ba 26/1 - Lên lớp, - Hiệu trưởng - Lên lớp. - Hiệu phó TƯ...

DANH LAM THẮNG CẢNH