Website Giáo Dục

LIÊN KẾT WEB

Ảnh ngẫu nhiên

Nốt nhạc vui

Chào mừng quý vị đến với website của trường Tiểu học Nam Hoa - Nam Trực - Nam Định

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

KẾT QUẢ HỌC SINH DỰ THI TIẾNG ANH TRÊN MẠNG CẤP HUYỆN

KẾT QUẢ HỌC SINH DỰ THI TIẾNG ANH TRÊN MẠNG CẤP HUYỆN TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM HOA NĂM HỌC 2011-2012 LỚP 4 STT ID HỌ VÀ TÊN LỚP TRƯỜNG HUYỆN TỈNH ĐIỂM THỜI GIAN LẦN THI NGÀY THI 1 91295171 Đặng Thành Đạt 4A TH Nam Hoa Nam Trực NĐ 230 7 phút...

Kết quả thi Violympic cấp trường năm học 2011-2012

KẾT QUẢ HỌC SINH DỰ THI VIOLYMPIC CẤP TRƯỜNG TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM HOA NĂM HỌC 2011-2012 LỚP 1 STT ID HỌ VÀ TÊN LỚP TRƯỜNG HUYỆN TỈNH ĐIỂM THỜI GIAN LẦN THI NGÀY THI 1 6953821 Vũ Minh Thành 1B TH Nam Hoa Nam Trực NĐ 290 8 phút 8 giây ...

DANH LAM THẮNG CẢNH