Website Giáo Dục

LIÊN KẾT WEB

Ảnh ngẫu nhiên

Nốt nhạc vui

Chào mừng quý vị đến với website của trường Tiểu học Nam Hoa - Nam Trực - Nam Định

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Gốc > Bài viết > Thành tích nhà trường >

Kết quả thi Violympic cấp trường năm học 2011-2012

KẾT QUẢ HỌC SINH DỰ THI VIOLYMPIC CẤP TRƯỜNG

TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM HOA

NĂM HỌC 2011-2012

LỚP 1

STT

ID

HỌ VÀ TÊN

LỚP

TRƯỜNG

HUYỆN

TỈNH

ĐIỂM

THỜI GIAN

LẦN THI

NGÀY THI

1

6953821

Vũ Minh Thành

1B

TH Nam Hoa

Nam Trực

290

8 phút 8 giây

1

5/3/2012

2

11038485

Đặng Lê Anh Đức

1B

TH Nam Hoa

Nam Trực

290

7 phút 57 giây

1

5/3/2012

3

11017929

Triệu Thị Trang

1A

TH Nam Hoa

Nam Trực

280

8 phút 30 giây

1

5/3/2012

 

LỚP 3

STT

ID

HỌ VÀ TÊN

LỚP

TRƯỜNG

HUYỆN

TỈNH

ĐIỂM

THỜI GIAN

LẦN THI

NGÀY THI

1

6953223

Đặng Thế Minh

3A

TH Nam Hoa

Nam Trực

280

15 phút 43 giây

1

5/3/2012

2

6953522

Phạm Minh Đô

3A

TH Nam Hoa

Nam Trực

300

8 phút 26 giây

1

5/3/2012

3

7852561

Nguyễn Anh Tú

3A

TH Nam Hoa

Nam Trực

300

21 phút 19 giây

1

5/3/2012

4

7852624

Phạm Bảo Vân

3A

TH Nam Hoa

Nam Trực

280

21 phút 41 giây

1

5/3/2012

 

LỚP 4

STT

ID

HỌ VÀ TÊN

LỚP

TRƯỜNG

HUYỆN

TỈNH

ĐIỂM

THỜI GIAN

LẦN THI

NGÀY THI

1

7175318

Đặng Thành Đạt

4A

TH Nam Hoa

Nam Trực

240

24 phút 19 giây

1

5/3/2012

 

 

 

 

 

 

 

 

LỚP 5

TT

Họ và tên

Ngày sinh

ID

Lớp

Điểm cấp

trường

GV dạy

1

Phạm Quỳnh Mai Phương

13/10/2001

6958640

5B

300

Ngô Thị Xiêm

2

Lê Ngọc Nam

03/01/2001

6958443

5A

300

Ngô Thị Xiêm

3

Trần Minh Ngọc

21/04/2001

6958375

5A

300

Ngô Thị Xiêm

4

Trần Thị Lâm Oanh

18/9/2001

6958736

5B

260

Ngô Thị Xiêm

5

Phạm Thị Thuỳ Linh

9/10/2001

6958578

5A

300

Ngô Thị Xiêm

6

Phạm Minh Phương

26/11/2001

6958795

5B

300

Ngô Thị Xiêm

7

Triệu Quốc Hùng

8/9/2001

6958501

5A

300

Ngô Thị Xiêm

8

Đoàn Thị Thuỳ

15/4/2001

6958678

5B

300

Ngô Thị Xiêm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nam Hoa, ngày 12  tháng 3  năm 2012

                                        Hiệu trưởng

                                                (kí tên, đóng dấu)

 

 

 

 

 


Nhắn tin cho tác giả
Tiểu Học Nam Hoa @ 14:27 26/03/2012
Số lượt xem: 153
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến

DANH LAM THẮNG CẢNH