Website Giáo Dục

LIÊN KẾT WEB

Ảnh ngẫu nhiên

Nốt nhạc vui

Chào mừng quý vị đến với website của trường Tiểu học Nam Hoa - Nam Trực - Nam Định

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Công văn 16 PGDĐT Vv chống rét cho học sinh trong những ngày rét đậm, rét hại

UBND HUYỆN NAM TRỰC PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 16/PGDĐT-VP V/v chống rét cho học sinh trong những ngày rét đậm, rét hại CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Nam Trực, ngày 22 tháng 01 năm 2016 Kính gửi: Ông (bà) Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS. ...

Công văn Nghỉ Tết Dương lịch , Âm lịch 2016 của PGD.

- Nghỉ tết Dương lịch từ ngày 1/1/2016 đến hết ngày 3/1/2016 ( Từ thứ 6 đến hết chủ nhật) - Nghỉ tết Âm lịch từ ngày 5/2/2016 đến hết 14/2/2016 (10 ngày)...

DANH LAM THẮNG CẢNH